siedziba

Oferta

Oferujemy pełny zakres usług projektowych, doradczych oraz nadzór autorski w budownictwie:

 • Mieszkaniowym ( jedno- i wielorodzinnym )
 • Usługowym i Użyteczności Publicznej
 • Przemysłowym
 • Służby Zdrowia

Oferujemy projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze i powykonawcze wraz z opracowaniem wielobranżowym, wykonywane przez zespół uprawnionych projektantów będących członkami Izby Architektów i Izby Inżynierów Budownictwa.

Wszelkie prace projektowe wyceniane są na podstawie indywidualnych potrzeb Inwestora. Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu uzykania szczegółowych informacji.

Zajmujemy się zagadnieniami takimi jak:

 • projekty wielobranżowe (architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, technologiczne, akustyczne, itd.)
 • inwentaryzacje
 • aranżacje wnętrz
 • projekty zagospodarowania terenu
 • projekty ogrodów i przestrzeni publicznych
 • projekty drogowe
 • obiekty małej architektury
 • charakterystyki i świadectwa energetyczne
 • kosztorysy i specyfikacje techniczne
 • uzgodnienia i opinie techniczne
 • doradztwo artystyczne i techniczne
 • opracowania graficzne, wizualizacje i animacje komputerowe
 • materiały marketingowe związane z budownictwem
 • materiały konkursowe i przetargowe
 • inne opracowania wynikające z charakteru inwestycji