GDAŃSKA KAMIENICA XXI WIEKU - Praca Konkursowa - Współpraca

Nagrody

Opis

Zabytkowa siatka ulic gdańskich charakteryzuje się asymetrią, zniekształceniami oraz łamaniem kierunków spowodowanym nawarstwianiem się zabudowy przez wieki rozwoju miasta. Nieregularność przestrzeni publicznej znajduje swą kontynuację w asymetrii i "połamaniu" Iica fasady zaproponowanej kamienicy. Dzięki ternu zabiegowi, zaprojektowana nieregularna elewacja, wpisuje się w urbanistyczne założenie, stając się jego integralną częścią składową. Za przyczyną konsekwentnego podążania kierunkami ulic, elewacja staje się elementem dopasowanym do kompozycji otaczającej ją przestrzeni.

Poza zharmonizowaniem bryły kamienicy z historycznym planem miasta, modularną siatkę konstrukcyjną elewacji zbudowano na zbadanych proporcjach istniejących typowych gdańskich kamienic. Dzięki zastosowaniu szkła, jako głównego komponentu "połamanej" fasady, uniknięto brutalnej ingerencji w istniejącą tkankę miejską. Skierowane pod różnym kątem szklane fragmenty, budujące całość elewacji, odbijają pobliskie budynki oraz elementy krajobrazu z różnych kierunków, dając przechodniowi kalejdoskop wrażeń z całej ulicy i otoczenia, a zarazem poczucie integralności zamierzchłych czasów ze współczesnością.

Za Iustrem ducha nowoczesności, którym jest pierwsza szklana warstwa elewacji, znajduje się struktura muru, ceglanego melanżu, nawiązująca również rozmieszczeniem otworów okiennych i proporcjami do historycznych kamienic. Podobnie do Iicznych przykładów kamienic z "sercem gotyckim" (gotycką konstrukcją i proporcjami) i fasadą barokową, proponowana nowa kamienica zachowuje tradycyjne podziały i proporcje (zarówno elewacji, jak i wnętrz) subtelnie przezierające przez materiały czasów obecnych­ - szkło w stalowych ramach. Dzięki temu następuje pogodzenie dwóch światów: wtopienie tradycji z zachowaniem tożsamości miejsca, a jednocześnie wniesienie architektury nowej, aczkolwiek zintegrowanej i pogodzonej z historią.

W parterze budynku mieszczą się lokale usługowe z asortymentem charakterystycznym dla danego miejsca. Mogą to być np. sklepy z gdańskimi artystycznymi wyrobami.

Kolejne kondygnacje przeznaczono na mieszkania. W miejscu lokalizacji, niedaleko którego stoi Kościół Mariacki i będącym przecznicą jednej z najstarszych ulic gdańskich, zdaje się to być funkcja odpowiednia dla działki na terenie atrakcyjnym zarówno pod względem zachowania prywatności, jak i łatwego dostępu do miejskich atrakcji.

Publikacje