KWARTAŁ PARKINGOWO - WYPOCZYNKOWY - Konkurs

Projekt na konkurs we Francji „Concours International Arturbain”. Zagospodarowanie przykładowego zaniedbanego kwartału mieszkalnego pod część rekreacyjną i parking.

W strefie zielonej są skrzynki z wysuwanymi zabawkami dla dzieci i zestawami wypoczynkowymi dla dorosłych. Wieczorem skrzynki można złożyć i powstaje kameralny park.