TARGOWISKO W KARTUZACH

Projekt Targowiska w Kartuzach wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmuje:

 • 39 pawilonów handlowych;
 • 2 toalety ogólnodostępne;
 • Ławy handlowe pod zadaszeniem halowym;
 • Osłona na pojemniki na odpady stałe;
 • Elementy małej architektury;
 • Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i dostawczych.
 • Zestawienie powierzchni.
 • Powierzchnia działki: 3218,86 m²
 • Powierzchnia zabudowy: 994,22 m² - 30,89%
 • Powierzchnia biologicznie czynna: 1056,32 m² - 32,82%
 • Zaprojektowano trójstrefowy układ przestrzenny:
 • 1. Strefa handlu odzieżowego z zieleńcem w części północnej targowiska,
 • 2. Strefa handlu przemysłowo- spożywczego z małą gastronomią i główną częścią rekreacyjną,
 • 3. Strefa handlu spożywczo - rolniczego z placem ze stołami handlowymi przekrytymi zadaszeniem halowym z częścią rekreacyjną.

Główną część rekreacyjną w 2 strefie handlowej stanowi układ ścieżek z centralnym placykiem z fontanną i ławkami. W 3 strefie założono ławki wzdłuż ław handlowych z widokiem na placyk rekreacyjny dla dzieci.

Publikacje