WIZJA ROZWOJU KAMPUSU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - Współpraca

Koncepcja rozwoju kampusu PG wykonana na zlecenie Politechniki Gdańskiej.
Prezentowane ujęcia przedstawiają:

  • Plac przed starym budynkiem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
  • Plac za Auditorium Novum – Propozycja usytuowania kawiarni.
  • Miejsce pomiędzy gmachem głównym PG a budynkiem Wydziału Elektrycznego.
  • Trakt rowerowy przebiegający przez teren Kampusu.
  • Kompozycje wodne wraz z zielenią.
  • Propozycja budowy parkingu podziemnego i wykorzystania przestrzeni naziemnej pod organizację imprez i wydarzeń studenckich.

Publikacje