EXPLOANARIUM PRZEMIAN w Gdynii - Dyplom Roku PG

Nagrody

Opis

Gdynia jest miastem szerokich możliwości i dynamicznego rozwoju. Strefa basenów morskich ma znakomitą lokalizację i potencjał.
Zaproponowano na ich terenie projekt Exploanarium Przemian, który jest Parkiem Nauki i Techniki poświęconym przemianom wszechświata. Kra otoczona wodą, nad którą unoszą się poranne mgły symbolizuje trzy stany skupienia i uniwersalne przemiany, jakim podlega świat.

Przestrzeń wokół projektu podzielona jest pasami wyznaczonymi przez cięcia budynku. Ich usytuowanie jest wynikiem analiz głównych kierunków urbanistycznych i ciągów widokowych Gdyni. Równa siatka urbanistyczna pod wpływem siły, którą generuje rzeka życia płynąca z Gdyni, ulega skręceniu, a Kra Exploanarium pęka, ukazując rysę, którą dalej podąża człowiek niczym lodołamacz na swej drodze ku ciągłym przemianom.

Mimo sporej kubatury, w całym kompleksie, dzięki przecięciom w bryle, kreują sie atrakcyjne przestrzenie między budynkami, wewnętrzne uliczki o unikatowym charakterze. Zima, podczas której życie na Skwerze zamiera, stała się bodźcem do zaprojektowania przestrzeni żyjącej cały rok.

Wymiary Exploanarium :
80m szerokości, 120m długości.
Budynek jest podzielony na 6 kondygnacji
W najwyższym punkcie budynek osiąga wysokość 32m licząc od poziomu pirsu (PP), w najniższym 6m licząc od nowego poziomu zero (NPZ).
Suma powierzchni wszystkich kondygnacji wynosi: 38.052,54 m2

Publikacje