HOTEL W PUCKU

Nowoczesny hotel został zaprojektowany w pasie nadmorskim Zatoki Puckiej. Projekt zakłada stworzenie warunków aktywnej rekreacji zewnętrznej, jak i pełną atrakcji aranżację wnętrz. Poszczególne szklenia okienne mają za zadanie pełnić funkcję „widokówek” przedstawiających różnorodne kadry krajobrazu morskiego.