MUZEUM FALI

Muzeum Fali swoją formą nawiązuje do piętrzącego się, wzburzonego morza. Zamieszczone w nim eksponaty mają uruchomić wyobraźnię zwiedzających poprzez empiryczne doświadczenia. Budynek sam w sobie staje się eksponatem pokazującym potęgę natury.