Wnętrza Centrum Cyberrozrywki i Efektów Specjalnych

Przestrzenie ogólnodostępne wyposażone są w stanowiska komputerowe ułatwiające nie tylko poruszanie się po budynku, ale także zapoznawanie się ze specjalistyczną pracą poszczególnych działów oraz nawiązywanie z nimi kontaktu w celach marketingowych.

Jednym z ważniejszych elementów wpływających na układ funkcjonalno – przestrzenny jest proces powstawania filmów 3D i efektów specjalnych. Dzięki przystosowaniu budynku do specjalistycznej pracy wg takiego schematu, istnieje wiele udogodnień funkcjonalnych. Pracownie ściśle współpracujące ze sobą usytuwoane są w najbliższym sąsiedztwie.

Pracownie związane z określoną sztuką graficzno-artystyczną są w pełni niezależne. Posiadają własne wydzielone miejsce w formie odrębnych brył przestrzennych widocznych w elewacji. Dzięki takiej suwerenności praca staje się bardziej elastyczna, a proces nadzoru całej produkcji przebiega w znacznie łatwiejszy sposób. Znacznie prostszy staje się także proces włączania lub wyłączania poszczególnych pracowni z danego procesu projektu oraz przyjmowania niezależnych zleceń.